Focus

De onderzoeksmethode en gedragscans zijn ontwikkeld vanuit de overtuiging dat mensen effectief zijn of zich goed voelen als ze kunnen handelen en kunnen (samen)werken op basis van hun persoonlijke gedragsvoorkeur. Uiteraard dragen in specifieke situaties het kunnen beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en ervaring hier ook aan bij.

Persoonlijke effectiviteit

Goed in je vel zitten = K (kennis) + V (vaardigheden) + E (ervaring) + (G (gedrag))² = PE (persoonlijke effectiviteit)

Focus

Focus Qolumbus

De focus van Qolumbus ligt op het waarneembaar handelen: