Ondersteuning bij organisatieontwikkeling

Veranderingen en verbeteringen binnen organisaties hangen niet alleen samen met het maken van strategische keuzes, het kiezen voor de juiste structuur, de beschikbaarheid van middelen, het formuleren van doelen, enz. maar zeker ook van het zogenoemde voorkeursgedrag van de medewerkers die het moeten doen.

Scope

Maatwerktrajecten voor kleinere en grotere organisaties

Ist-soll meting

Om in kaart te brengen welke interventies nodig zijn om medewerkers mee te krijgen in processen van verandering en verbetering is een zogenoemde ist-soll meting beschikbaar. Deze bestaat uit de volgende stappen:

Zelfbeeld & omgevingsbeeld

Vragenlijsten worden door medewerkers ingevuld. Hier kan een keuze worden gemaakt tussen:

GAP-analyse

De zogenoemde GAP-analyse: Deze levert inzicht op in de verschillen tussen vastgestelde normen voor competenties en gedrag, en de scores van individuele medewerkers, teams of groepen van functiehouders.

Advies

Advies: Op basis van de GAP-analyse worden geadviseerd over: