Succesvol gedrag & Vereiste vaardigheden

Het succes van de organisatie is in belangrijke mate afhankelijk van haar medewerkers. En de manier waarop zij zich in de samenhang en context van de organisatie kunnen ontplooien. In welke fase de organisatie zich ook bevindt.

Naast vakinhoudelijke kennis en vaardigheden zijn adequate algemene vaardigheden en succesvol gedrag essentieel. In de context van de functie en in de context van de organisatie, haar overtuigingen en haar doelstellingen. Het beschikken over de juiste algemene vaardigheden is vaak een voorwaarde om dit gedrag te kunnen laten zien. Maar andersom geldt ook dat het beschikken over de juiste vaardigheden onvoldoende is als het daarbij benodigde werkgedrag ontbreekt.

De methode, uw doelen en situatie

De methode van Qolumbus voor het in kaart brengen van gewenst gedrag, voorkeursgedrag en de daaraan gekoppelde vaardigheden is op vrijwel elke situatie toe te passen en dus geschikt voor verschillende doelen en situaties.

Is uw organisatie in beweging?

U wilt reorganiseren of staat voor een fusie of overname. Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers optimaal meebewegen? Wat zijn hun mogelijkheden en beperkingen? Hoe optimaliseert u op basis van uw bestaande of gewenste personeelsbestand?

Denkt u na over doorgroei of functiewijzigingen?

Medewerkers groeien door, functies veranderen inhoudelijk of een verandering in uw omgeving of organisatie vereist dat. Wat zijn hun mogelijkheden en beperkingen? Hoe benut u het potentieel? Hoe optimaliseert u op basis van uw bestaande personeelsbestand?

U wilt dat uw medewerkers zich ontwikkelen?

Uw organisatie ontwikkelt zich. Uw medewerkers ontwikkelen mee. Wat zijn hun mogelijkheden en beperkingen? Wat hebben ze in huis en wat is het verborgen potentieel? Is de ontwikkelstap haalbaar? Wat kunnen zij leren en wat niet?

U bent opzoek naar uitbreiding of vervanging?

U bent op zoek naar personele uitbreiding of vervanging. Waar bent u inhoudelijk naar op zoek? Wat kunt u van beoogde nieuwe medewerkers verwachten? En hoe passen zij bij de beoogde taak, team en uw organisatie?