Succesvol gedrag & Vereiste vaardigheden

Het succes van de organisatie is in belangrijke mate afhankelijk van haar medewerkers. En de manier waarop zij zich in de samenhang en context van de organisatie kunnen ontplooien. In welke fase de organisatie zich ook bevindt.

Naast vakinhoudelijke kennis en vaardigheden zijn adequate algemene vaardigheden en succesvol gedrag essentieel. In de context van de functie en in de context van de organisatie, haar overtuigingen en haar doelstellingen. Het beschikken over de juiste algemene vaardigheden is vaak een voorwaarde om dit gedrag te kunnen laten zien. Maar andersom geldt ook dat het beschikken over de juiste vaardigheden onvoldoende is als het daarbij benodigde werkgedrag ontbreekt.

Een voorbeeld

Uw accountmanagers worden afgerekend op het binnenhalen van de business tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Gedrag: In het gedrags-DNA van de functie is vast komen te staan dat de accountmanager moet kunnen denken in kansen en mogelijkheden, slim kan manoeuvreren, beweeglijk kan meedenken, streeft naar win-win en soms diplomatiek kan optreden.

Vaardigheden: Maar wil een accountmanager ook succesvol zijn, dan zal hij of zij kennis moeten hebben van het onderhandelingsproces, vaardig moeten zijn in het hanteren van verschillende onderhandelingsstijlen en daartussen situationeel kunnen schakelen

Samengang: Ook geldt dat de accountmanager die over alle benodigde vaardigheden beschikt, nog niet per definitie succesvol is. Immers, beschikt hij of zij niet over het gewenste gedrag dan blijven goede resultaten achterwege.

Dit blijkt in de praktijk bijvoorbeeld het geval te zijn bij accountmanagers die wel de beschikking hebben over de juiste vaardigheden, maar in hun gedrag te sterk zijn gericht op harmonie en samenwerken. Zij durven het conflict niet aan te gaan en geven daarom soms te snel toe om maar tot een deal te komen. Resultaat: een minder goed onderhandelingsresultaat.

De methode, uw doelen en situatie

De methode van Qolumbus voor het in kaart brengen van gewenst gedrag, voorkeursgedrag en de daaraan gekoppelde vaardigheden is op vrijwel elke situatie toe te passen en dus geschikt voor verschillende doelen en situaties;