Uitbreiding of vervanging

Het invullen van een functie is een aangelegenheid waar u zorgvuldig mee omgaat. Terecht, want aan deze stap kleven altijd risico's. En bovendien vraagt het een investering in tijd en geld. Het minimaliseren van onzekerheden vergroot de slagingskans. Voor u en de betrokkene.

Voor de beoogde functies heeft u een duidelijke taakomschrijving vastgesteld. En u heeft interne en externe kandidaten. Op basis van hun C.V. en verder door u ingewonnen informatie of ervaring, acht u hen geschikt voor de functie. Maar heeft u ook inzicht in de voor de functie vereiste algemene vaardigheden en succesvol gedrag? Bent u er zeker van dat zij beschikken over die vereiste vaardigheden en het gewenste gedrag kunnen laten zien?

Qolumbus geeft antwoord op deze vragen.

1. Via een speciaal voor dit doel ontworpen methode brengen we in kaart wat er in termen van algemene vaardigheden en gedrag van uw medewerkers in de beoogde functie(s) wordt gevraagd; het succes DNA van de functies.

2. Met behulp van vragenlijsten meten we waar uw medewerkers of kandidaten nu staan.

3. Door middel van een zogenoemde GAP-analyse krijgt u inzicht in de afwijking tussen het gewenste en het feitelijk bestaande niveau.

4. Bovengenoemde inzichten geven concrete handvatten voor besluitvorming en ontwikkeling en resulteren dus: