Organisatieverandering

Een reorganisatie, fusie of overname brengt met zich mee dat er voor medewerkers zaken veranderen. Veranderingen die verregaande invloed kunnen hebben op de effectiviteit en het succes van uw medewerkers. En daarmee het succes van de beoogde verandering en uw organisatie.

Voor de veranderde situatie heeft u uw strategie aangepast, u hebt een ideale structuur bedacht en u hebt de benodigde middelen beschikbaar gesteld. Maar heeft u zich wel gerealiseerd wat deze veranderingen voor uw medewerkers betekenen? Bent u er zeker van dat zij voldoende kunnen meebewegen? Dat ze beschikken over de gewenste vaardigheden en het gewenste gedrag kunnen laten zien?

Qolumbus geeft antwoord op deze vragen.

1. Via een speciaal voor dit doel ontworpen methode brengen we in kaart wat er in termen van algemene vaardigheden en gedrag van uw medewerkers in de nieuwe situatie wordt gevraagd; het succes DNA van de nieuwe functies.

2. Met behulp van vragenlijsten meten we waar uw medewerkers nu staan.

3. Door middel van een zogenoemde GAP-analyse krijgt u inzicht in de afwijking tussen het gewenste en het feitelijk bestaande niveau. Dit kan zijn voor zowel individuele medewerkers, teams als voor een groep van functiehouders.

4. Bovengenoemde inzichten geven concrete handvatten voor ontwikkeling en resulteren dus: