Doorgroei of functiewijziging

Het inhoudelijk veranderen van een functie brengt met zich mee dat er voor medewerkers zaken veranderen. Zo ook bij het doorschuiven van een medewerker naar een andere functie door reorganisatie of promotie. Veranderingen die verregaande invloed kunnen hebben op de effectiviteit en het succes van uw medewerkers.

Voor de beoogde functie(wijzigingen) heeft u functieomschrijvingen vastgesteld. U hebt medewerkers in beeld die kunnen doorgroeien naar de nieuwe positie of die de veranderde functie probleemloos kunnen invullen. Cruciaal is de vraag of dit wel echt zo is? Is de beste vakman ook een geschikte teamleider of maken verkopers wel echt de stap naar relatiemanager? Beschikken zij over de benodigde vaardigheden en kunnen zij het gewenste gedrag laten zien?

Qolumbus geeft antwoord op deze vragen.

1. Via een speciaal voor dit doel ontworpen methode brengen we in kaart wat er in termen van algemene vaardigheden en gedrag van uw medewerkers wordt verwacht.

2. Met behulp van vragenlijsten meten we waar uw medewerkers nu staan.

3. Door middel van een zogenoemde GAP-analyse krijgt u inzicht in de afwijking tussen het gewenste en het feitelijk bestaande niveau. Dit kan zijn voor zowel individuele medewerkers, teams als voor een groep van functiehouders.

4. Bovengenoemde inzichten geven concrete handvatten voor ontwikkeling en resulteren dus: