Medewerker ontwikkeling

U beschouwt uw medewerkers als de belangrijkste bouwstenen van uw organisatie en dus ook de sleutel voor groei en succes. U wilt hen daarom extra motiveren en binden, mede door hen in de gelegenheid te stellen zichzelf te ontwikkelen en te groeien. De benodigde middelen wilt u hiervoor vrijmaken.

Bij het investeren in de ontwikkeling van medewerkers gaat het er om dat het mes aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant wilt u bereiken dat ontwikkeling zorgt voor gemotiveerde medewerkers, die kunnen groeien binnen uw organisatie. Aan de andere kant wilt u bereiken dat ontwikkeling ook bijdraagt aan het succes van uw organisatie. Om deze doelstelling te halen is het nodig dat u een goed beeld hebt bij het ontwikkelpotentieel van medewerkers.

Qolumbus geeft antwoord op deze vraag.

Voor ontwikkeling van medewerkers
 1. De scores op een gedragsvragenlijst geven inzicht in de gedragscompetenties van medewerkers.
 2. De scores op een vaardigheidsvragenlijst geven inzicht in het niveau van algemene vaardigheden.
 3. Op basis van bovenstaande uitslagen wordt het ontwikkelpotentieel vastgesteld.
 4. Het ontwikkelpotentieel geeft inzichten die worden gebruikt voor het samenstellen van:
  • Een persoonlijk ontwikkelplan en afspraken over hoe dit wordt ingevuld;
  • Een loopbaanplan waarin wordt vastgelegd onder welke voorwaarden stappen worden gezet.
 5. Bovengenoemde inzichten geven concrete handvatten voor ontwikkeling en resulteren dus:
  • In inzicht in ontwikkelmogelijkheden en beperkingen;
  • Voor individuele medewerkers in ontwikkelplannen of plannen voor talentontwikkeling;
  • Voor teams in plannen voor teamontwikkeling en- effectiviteit; optimale taakverdeling, kwaliteit onderlinge samenwerking, enz.
  • Voor groepen van medewerkers in plannen voor trainingen, opleidingen en begeleiding.